ינואר 9, 2006

הבלוג הזה כבר לא השער של קורקי

Filed under: Uncategorized — admin @ 15:54
הקמנו שער חדש. בלוג שכל רשומותיו נשאבות מתוכן אחר שמתפרסם על השרת.
סתם לידיעתכם, אם אתם בטעות כאן והתכוונתם בכלל להגיע לשם.
42 queries. 11.404 seconds. Modded for heb & widgets by Boaz for blogs At.Corky.Net
This is a blog At.CorKy.Net